Havsgläntans förskola

Havsgläntans förskola är en förskola som ligger i ett bostadsområde med både hav och natur som närmaste granne. Undervisningen bedrivs med utgångspunkt utifrån barnens intresse och önskemål. Eftersom förskolan har närhet till hav och natur tar vi vara på det genom att vara utomhus i alla väder. Utbildningen bedrivs dagligen i mindre grupper för att synliggöra varje barn.

Läs mer

Regnbågens förskola

På Regnbågens förskola styrs undervisningen till stor del av det barnen visar intresse för. Pedagogerna använder barnens intresse som underlag för planering och utveckling. Vi ger alla barn i verksamheten en lärorik, stimulerande, lustväckande och trygg vistelse med aktivt medforskande pedagoger. 

Läs mer