Regnbågens förskola ligger i ett lugnt bostadsområde i Sunda och vi har två avdelningar. Stjärnan för 1-3 åringar och Månen för 3-6 åringar.

Tillvaron på förskolan består av upptäckaranda och fri lek utifrån barnets och barngruppens inflytande och delaktighet. Detta i kombination med pedagogledda lärandesituationer och undervisning med grund i läroplanen, Lpfö18 där vi upptäcker omvärlden och allt i den med kroppen som redskap, alla våra sinnen samt med alla våra kompisar. Lärotillfällena är såväl åldersindelade som tvärgruppsindelad för ett dynamiskt samspel!

Vi erbjuder en bra kost i vår verksamhet och därför lagar vår kock all mat från grunden. Vi erbjuder mycket frukt och grönsaker.

På Regnbågen anser vi att utemiljön har mycket att erbjuda och vi går ofta på promenader eller till skogen.

Förskolorna har nyligen köpt in lådcyklar vilket underlättar när vi vill åka iväg på lite längre äventyr.

 

 

Våra ledord
 

* Trygghet

* Delaktighet

* Pedagogisk miljö

* Närvarande pedagoger

Vi anser att miljön är en viktig del i barnens lärande, trygghet och utveckling. Vi försöker att utveckla inne- och utemiljön efter de behov som finns för stunden. Miljön ska locka och inspirera till nyfikenhet och utveckling.

Samverkan med vårdnadshavare är viktigt för oss. Du som vårdnadshavare har den viktigaste rollen i ditt barns liv och tillsammans med er vill vi skapa en trygg och värdefull tid hos oss. Du är alltid välkommen att framföra dina åsikter direkt till oss pedagoger eller till vår rektor. Vi erbjuder förskoleråd en gånger per år och där får du som vårdnadshavare möjlighet att vara med i förskolans utvecklingsarbete.

 

Vi strävar efter självständiga, trygga och glada barn i en lugn och harmonisk miljö

Vi stänger förskolan klockan 16.00 en dag i månaden för att pedagogerna ska ha pedagogisk utvecklingstid. Datum för dessa dagar lämnas ut i början av varje hösttermin. Förskolan har 5 studiedagar per år. Då hålls förskolan stängd.