Välkommen till Stjärnan

På Stjärnan vistas barnen från 1 år till ca 3 år. 

 
Droppens pedagoger arbetar utifrån trygghet, värme, och genom att vara närvarande pedagoger.

Stjärnan arbetar med samma grundrutiner varje dag, för att barnen ska känna sig trygga på förskolan. Vi erbjuder barnen bland annat sång, musik och rörelse. Vi går ofta på promenader och besöker skogen och fokuserar vårt arbete på att barnen ska känna sig trygga och glada i sin vardag hos oss.

Avdelningen är uppbyggd med tre rum: