Välkommen till Fjärilen!

På avdelning Fjärilen går barnen som är mellan 3-6 år.

På Fjärilen fokuserar vi på att alla barn ska känna glädje att vara på förskolan med stimulerande material och aktiva, medforskande pedagoger som är närvarande i alla rum och mötesplatser.

Vi är utomhus varje dag och vi besöker ofta skogen eller andra spännande utflyktsmål. Vi delar barnen i mindre grupper dagligen där barnens intresse styr aktiviteten. Vi arbetar inte åldersindelat utan låter barnens önskemål styra kopplat till pedagogiska aktiviteter.