Länkar

Läroplanen för förskolan Lpfö18

 

Läroplan för förskolan. Senaste revidering gjordes 2018.
Den 1 juli 2018 började förändringarna i förskolans läroplan att gälla.

 

Läroplanen hittar du på www.skolverket.se