Rutiner

Havsgläntans rutiner för måltider och vila: 

Förskolan öppnar kl. 06.00

Frukost serveras 07.30 .

Lunch serveras kl. 11.15

Vila för de barn som har behov av det. Lugnare aktiviteter för övriga.

Mellanmål serveras kl. 14.30

Förskolan stänger kl. 17.30